Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
전적 : 4,091승 4,157패
점수 : 187,715점
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
전적 : 4,408승 3,268패
점수 : 35,950점
4위 : ys0820
전적 : 2,081승 319패
점수 : 35,438점
전적 : 615승 43패
점수 : 35,346점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
1 이자녹스   7단★ 4,091승 4,157패 187,715 49.60% korea
2 경북서점   7단★ 2,773승 997패 35,950 73.55% korea
2 집시여인   7단★ 4,408승 3,268패 35,950 57.43% korea
4 ys0820   7단★ 2,081승 319패 35,438 86.71% korea
5 겜티브이   7단★ 615승 43패 35,346 93.47% korea
6 흑백영화   7단★ 2,692승 216패 35,266 92.57% korea
7 psh3000   7단★ 1,544승 804패 35,112 65.76% korea
8 아악   7단★ 484승 158패 35,043 75.39% korea
9 2changho   7단★ 1,171승 138패 34,965 89.46% korea
10 올참   7단★ 4,234승 4,022패 34,959 51.28% korea
11 수야아재   7단★ 3,074승 2,434패 34,938 55.81% korea
12 Dosa007   7단★ 318승 8패 34,725 97.55% korea
13 ntsca   7단★ 3,175승 1,827패 34,700 63.47% korea
14 나데타르   7단★ 501승 86패 34,652 85.35% korea
15 司馬懿   7단★ 365승 142패 34,628 71.99% korea
16 용호쌍빡   7단★ 131승 57패 34,613 69.68% korea
17 ZERO[AI]   7단★ 92승 12패 34,610 88.46% korea
18 ahdahd   7단★ 751승 116패 34,606 86.62% korea
19 ddcg   7단★ 630승 426패 34,597 59.66% korea
20 김진휘P   7단★ 440승 213패 34,580 67.38% korea
21 슈퍼팬더   7단★ 246승 110패 34,577 69.10% korea
22 입신경지   7단★ 434승 207패 34,558 67.71% korea
23 황태포   7단★ 1,538승 1,144패 34,557 57.35% korea
24 김명훈P   7단★ 217승 99패 34,547 68.67% korea
25 조앤탑   7단★ 23승 5패 34,537 82.14% korea
26 관련없는것   7단★ 321승 228패 34,528 58.47% korea
26 케르베로스   7단★ 263승 140패 34,528 65.26% korea
28 오빠나빠   7단★ 34승 21패 34,527 61.82% korea
29 송지훈P   7단★ 254승 139패 34,524 64.63% korea
30 똑똑한바보   7단★ 620승 404패 34,523 60.55% korea
31 무명왕자   7단★ 335승 207패 34,520 61.81% korea
31 불패용   7단★ 706승 516패 34,520 57.77% korea
31 스프링필드   7단★ 488승 401패 34,520 54.89% korea
34 촌식이   7단★ 1,705승 1,414패 34,515 54.66% korea
34 최기훈P   7단★ 421승 467패 34,515 47.41% korea
34 어반자카파   7단★ 198승 85패 34,515 69.96% korea
37 bigd   7단★ 276승 152패 34,514 64.49% korea
38 정신일도   7단★ 246승 30패 34,512 89.13% korea
38 한승주P   7단★ 171승 99패 34,512 63.33% korea
40 우스꽝   7단★ 82승 32패 34,510 71.93% korea
41 jbs360   7단★ 1,968승 2,005패 34,507 49.53% korea
42 원성진P   7단★ 66승 56패 34,506 54.10% korea
42 박상진P   7단★ 82승 42패 34,506 66.13% korea
44 안성준P   7단★ 58승 36패 34,504 61.70% korea
44 곤비한   7단★ 3,389승 2,823패 34,504 54.56% korea
44 zsxnsm   7단★ 98승 0패 34,504 100.00% korea
47 해피엔딩   7단★ 57승 29패 34,502 66.28% korea
48 오나우도3   7단★ 3,346승 3,176패 34,501 51.30% korea
48 swinger   7단★ 418승 262패 34,501 61.47% korea
48 ZERGle   7단★ 210승 82패 34,501 71.92% korea
51 Chovy☆   7단★ 85승 61패 34,499 58.22% korea
51 돌려차기   7단★ 648승 442패 34,499 59.45% korea
53 작전대국   7단★ 1,144승 838패 34,495 57.72% korea
54 CHAOS   7단★ 1,138승 1,030패 34,494 52.49% korea
55 별의전쟁   7단★ 835승 652패 34,491 56.15% korea
56 최재영P   7단★ 319승 180패 34,490 63.93% korea
57 오제자   7단★ 2,286승 1,806패 34,485 55.87% korea
57 오뚜기   7단★ 142승 149패 34,485 48.80% korea
59 뻑수를..   7단★ 3,606승 2,828패 34,484 56.05% korea
60 싸움꾼   7단★ 15승 5패 34,482 75.00% korea
61 TWICE쯔위   7단★ 134승 29패 34,481 82.21% korea
61 아메리카노   7단★ 1,820승 1,771패 34,481 50.68% korea
63 magician   7단★ 1,066승 1,052패 34,480 50.33% korea
63 피빛우유   7단★ 154승 28패 34,480 84.62% korea
65 바둑도깨비   7단★ 1,673승 1,189패 34,478 58.46% korea
65 고독한런너   7단★ 589승 208패 34,478 73.90% korea
67 핵사이다   7단★ 130승 105패 34,477 55.32% korea
68 삼둥이   7단★ 65승 40패 34,476 61.90% korea
68 spark   7단★ 21승 11패 34,476 65.63% korea
70 내평생소원   7단★ 1,402승 1,120패 34,475 55.59% korea
71 토이베어   7단★ 31승 12패 34,474 72.09% korea
71 소소신산   7단★ 180승 132패 34,474 57.69% korea
73 darkside   7단★ 258승 137패 34,472 65.32% korea
74 옥계짠물   7단★ 2,367승 871패 34,469 73.10% korea
74 겸손해지자   7단★ 191승 128패 34,469 59.87% korea
76 속사포★   7단★ 1,395승 1,079패 34,466 56.39% korea
77 박민규P   7단★ 42승 39패 34,461 51.85% korea
78 가리워진꿈   7단★ 641승 400패 34,460 61.58% korea
79 만리장성★   7단★ 1,166승 1,118패 34,455 51.05% korea
80 1등없는2등   7단★ 30승 15패 34,454 66.67% korea
81 비비Q   7단★ 1,632승 1,291패 34,453 55.83% korea
82 양녕대군   7단★ 60승 48패 34,450 55.56% korea
82 강창배P   7단★ 867승 767패 34,450 53.06% korea
82 장도장   7단★ 810승 602패 34,450 57.37% korea
85 Happyless   7단★ 199승 123패 34,448 61.80% korea
86 @천태만상   7단★ 5,740승 1,285패 34,445 81.71% korea
86 AllKo   7단★ 756승 596패 34,445 55.92% korea
88 비올레타   7단★ 162승 110패 34,441 59.56% korea
88 이창석P   7단★ 114승 72패 34,441 61.29% korea
90 호제리오   7단★ 840승 559패 34,440 60.04% korea
91 초코소라빵   7단★ 1,788승 1,616패 34,438 52.53% korea
91 月響   7단★ 39승 9패 34,438 81.25% korea
93 천사의사랑   7단★ 1,467승 1,323패 34,437 52.58% korea
94 팬텀☆   7단★ 832승 757패 34,435 52.36% korea
95 숨은강자   7단★ 1,475승 743패 34,434 66.50% korea
96 변상일P   7단★ 118승 89패 34,433 57.00% korea
97 렛츠기릿   7단★ 131승 101패 34,432 56.47% korea
98 갓초아♡   7단★ 181승 162패 34,424 52.77% korea
98 무패기사   7단★ 130승 58패 34,424 69.15% korea
98 비읍시옷   7단★ 233승 98패 34,424 70.39% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  김진휘P 90승43패
2  한우진P 77승54패
3  이원도P 92승98패
4  최재영P 49승24패
5  설현준P 23승16패
6  강창배P 48승45패
7  이창석P 37승24패
8  최기훈P 39승45패
9  박영훈P 45승31패
10  이호승P 17승22패