Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
전적 : 4,091승 4,157패
점수 : 187,715점
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
전적 : 4,410승 3,268패
점수 : 35,950점
4위 : ys0820
전적 : 2,081승 319패
점수 : 35,438점
전적 : 823승 62패
점수 : 35,340점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
1 이자녹스   7단★ 4,091승 4,157패 187,715 49.60% korea
2 경북서점   7단★ 2,773승 997패 35,950 73.55% korea
2 집시여인   7단★ 4,410승 3,268패 35,950 57.44% korea
4 ys0820   7단★ 2,081승 319패 35,438 86.71% korea
5 겜티브이   7단★ 823승 62패 35,340 92.99% korea
6 흑백영화   7단★ 2,699승 216패 35,287 92.59% korea
7 psh3000   7단★ 1,544승 804패 35,112 65.76% korea
8 아악   7단★ 484승 158패 35,043 75.39% korea
9 수야아재   7단★ 3,074승 2,434패 34,938 55.81% korea
10 Dosa007   7단★ 379승 10패 34,866 97.43% korea
11 옥계짠물   7단★ 2,458승 871패 34,792 73.84% korea
12 babuk1   7단★ 542승 56패 34,766 90.64% korea
13 ahdahd   7단★ 880승 124패 34,720 87.65% korea
14 ntsca   7단★ 3,175승 1,827패 34,700 63.47% korea
15 나데타르   7단★ 501승 86패 34,652 85.35% korea
16 조아수다   7단★ 1,885승 1,549패 34,636 54.89% korea
17 司馬懿   7단★ 365승 142패 34,628 71.99% korea
18 용호쌍빡   7단★ 131승 57패 34,613 69.68% korea
19 ZERO[AI]   7단★ 92승 12패 34,610 88.46% korea
20 ddcg   7단★ 630승 426패 34,597 59.66% korea
21 ree007d   7단★ 8,705승 4,968패 34,595 63.67% korea
22 입신경지   7단★ 434승 207패 34,558 67.71% korea
23 황태포   7단★ 1,538승 1,144패 34,557 57.35% korea
24 조앤탑   7단★ 23승 5패 34,537 82.14% korea
25 불패용   7단★ 708승 516패 34,534 57.84% korea
25 김승진P   7단★ 398승 205패 34,534 66.00% korea
27 관련없는것   7단★ 321승 228패 34,528 58.47% korea
28 오빠나빠   7단★ 34승 21패 34,527 61.82% korea
29 이창석P   7단★ 141승 84패 34,523 62.67% korea
29 똑똑한바보   7단★ 620승 404패 34,523 60.55% korea
31 김진휘P   7단★ 510승 235패 34,521 68.46% korea
32 스프링필드   7단★ 488승 401패 34,520 54.89% korea
32 무명왕자   7단★ 335승 207패 34,520 61.81% korea
34 장도장   7단★ 819승 603패 34,519 57.59% korea
35 한우진P   7단★ 282승 191패 34,517 59.62% korea
36 박상진P   7단★ 85승 42패 34,515 66.93% korea
36 어반자카파   7단★ 198승 85패 34,515 69.96% korea
38 bigd   7단★ 276승 152패 34,514 64.49% korea
39 안성준P   7단★ 60승 37패 34,513 61.86% korea
40 2bwithu   7단★ 1,062승 663패 34,512 61.57% korea
41 오나우도3   7단★ 3,348승 3,176패 34,510 51.32% korea
41 우스꽝   7단★ 82승 32패 34,510 71.93% korea
43 송지훈P   7단★ 316승 167패 34,505 65.42% korea
44 곤비한   7단★ 3,389승 2,823패 34,504 54.56% korea
44 zsxnsm   7단★ 98승 0패 34,504 100.00% korea
46 오뚜기   7단★ 143승 149패 34,503 48.97% korea
47 해피엔딩   7단★ 57승 29패 34,502 66.28% korea
48 swinger   7단★ 418승 262패 34,501 61.47% korea
48 ZERGle   7단★ 210승 82패 34,501 71.92% korea
50 Chovy☆   7단★ 85승 61패 34,499 58.22% korea
50 최재영P   7단★ 394승 220패 34,499 64.17% korea
52 김명훈P   7단★ 217승 101패 34,496 68.24% korea
53 작전대국   7단★ 1,144승 838패 34,495 57.72% korea
54 CHAOS   7단★ 1,138승 1,030패 34,494 52.49% korea
55 별의전쟁   7단★ 835승 652패 34,491 56.15% korea
56 한승주P   7단★ 172승 101패 34,486 63.00% korea
57 슈퍼팬더   7단★ 271승 124패 34,485 68.61% korea
58 뻑수를..   7단★ 3,606승 2,828패 34,484 56.05% korea
59 싸움꾼   7단★ 15승 5패 34,482 75.00% korea
60 아메리카노   7단★ 1,820승 1,771패 34,481 50.68% korea
60 숨은강자   7단★ 1,478승 743패 34,481 66.55% korea
62 magician   7단★ 1,066승 1,052패 34,480 50.33% korea
62 피빛우유   7단★ 154승 28패 34,480 84.62% korea
64 원성진P   7단★ 72승 61패 34,479 54.14% korea
65 고독한런너   7단★ 589승 208패 34,478 73.90% korea
65 바둑도깨비   7단★ 1,673승 1,189패 34,478 58.46% korea
67 핵사이다   7단★ 130승 105패 34,477 55.32% korea
68 삼둥이   7단★ 65승 40패 34,476 61.90% korea
68 촌식이   7단★ 1,705승 1,415패 34,476 54.65% korea
68 spark   7단★ 21승 11패 34,476 65.63% korea
71 내평생소원   7단★ 1,402승 1,120패 34,475 55.59% korea
72 토이베어   7단★ 31승 12패 34,474 72.09% korea
72 양녕대군   7단★ 61승 48패 34,474 55.96% korea
72 소소신산   7단★ 180승 132패 34,474 57.69% korea
75 darkside   7단★ 258승 137패 34,472 65.32% korea
76 만리장성★   7단★ 1,169승 1,120패 34,470 51.07% korea
76 jbs360   7단★ 1,973승 2,008패 34,470 49.56% korea
78 케르베로스   7단★ 264승 142패 34,469 65.02% korea
79 속사포★   7단★ 1,395승 1,079패 34,466 56.39% korea
79 해왕성   7단★ 557승 179패 34,466 75.68% korea
79 돌려차기   7단★ 648승 443패 34,466 59.40% korea
82 오제자   7단★ 2,288승 1,808패 34,463 55.86% korea
83 가리워진꿈   7단★ 641승 400패 34,460 61.58% korea
84 겸손해지자   7단★ 196승 132패 34,455 59.76% korea
85 1등없는2등   7단★ 30승 15패 34,454 66.67% korea
86 비비Q   7단★ 1,632승 1,291패 34,453 55.83% korea
87 khc0430   7단★ 431승 202패 34,452 68.09% korea
88 Happyless   7단★ 199승 123패 34,448 61.80% korea
89 달구벌스타   7단★ 844승 620패 34,446 57.65% korea
90 비올레타   7단★ 169승 115패 34,445 59.51% korea
90 @천태만상   7단★ 5,740승 1,285패 34,445 81.71% korea
92 베짱이(P)   7단★ 2,021승 1,785패 34,444 53.10% korea
93 호제리오   7단★ 840승 559패 34,440 60.04% korea
94 초코소라빵   7단★ 1,788승 1,616패 34,438 52.53% korea
94 月響   7단★ 39승 9패 34,438 81.25% korea
96 천사의사랑   7단★ 1,467승 1,323패 34,437 52.58% korea
97 팬텀☆   7단★ 832승 757패 34,435 52.36% korea
98 니니니   7단★ 736승 379패 34,433 66.01% korea
98 변상일P   7단★ 118승 89패 34,433 57.00% korea
100 렛츠기릿   7단★ 131승 101패 34,432 56.47% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  이원도P 5승4패
2  이호승P 3승2패
3  08020223 3승0패
4  박영훈P 2승3패
5  김진휘P 3승0패
6  powerful7 2승0패
7  매운불닭 4승4패
8  yoasobi 2승0패
9  magicizi 1승0패
10  날쌘빤돌이 4승0패