Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
2위 : ys0820
전적 : 2,081승 319패
점수 : 35,438점
전적 : 2,634승 213패
점수 : 35,206점
4위 : 아악
전적 : 484승 158패
점수 : 35,043점
5위 : 2changho
전적 : 919승 114패
점수 : 34,980점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
1 경북서점   7단★ 2,773승 997패 35,950 73.55% korea
2 ys0820   7단★ 2,081승 319패 35,438 86.71% korea
3 흑백영화   7단★ 2,634승 213패 35,206 92.52% korea
4 아악   7단★ 484승 158패 35,043 75.39% korea
5 2changho   7단★ 919승 114패 34,980 88.96% korea
6 psh3000   7단★ 1,476승 796패 34,968 64.96% korea
7 수야아재   7단★ 3,074승 2,434패 34,938 55.81% korea
8 겜티브이   7단★ 363승 36패 34,833 90.98% korea
9 집시여인   7단★ 3,868승 3,259패 34,824 54.27% korea
10 ntsca   7단★ 3,175승 1,827패 34,700 63.47% korea
11 집시방랑자   7단★ 10,561승 8,821패 34,658 54.49% korea
12 나데타르   7단★ 501승 86패 34,652 85.35% korea
13 司馬懿   7단★ 365승 142패 34,628 71.99% korea
14 용호쌍빡   7단★ 131승 57패 34,613 69.68% korea
15 ZERO[AI]   7단★ 92승 12패 34,610 88.46% korea
16 고독한런너   7단★ 583승 204패 34,580 74.08% korea
17 슈퍼팬더   7단★ 246승 110패 34,577 69.10% korea
18 입신경지   7단★ 434승 207패 34,558 67.71% korea
19 황태포   7단★ 1,538승 1,144패 34,557 57.35% korea
20 김명훈P   7단★ 217승 99패 34,547 68.67% korea
21 조앤탑   7단★ 23승 5패 34,537 82.14% korea
22 ahdahd   7단★ 446승 94패 34,536 82.59% korea
23 한승주P   7단★ 166승 97패 34,530 63.12% korea
24 불패용   7단★ 700승 513패 34,528 57.71% korea
25 오빠나빠   7단★ 34승 21패 34,527 61.82% korea
26 김진휘P   7단★ 231승 120패 34,525 65.81% korea
27 송지훈P   7단★ 129승 80패 34,523 61.72% korea
27 똑똑한바보   7단★ 620승 404패 34,523 60.55% korea
29 무명왕자   7단★ 335승 207패 34,520 61.81% korea
29 스프링필드   7단★ 488승 401패 34,520 54.89% korea
31 촌식이   7단★ 1,705승 1,414패 34,515 54.66% korea
31 어반자카파   7단★ 198승 85패 34,515 69.96% korea
33 bigd   7단★ 276승 152패 34,514 64.49% korea
34 만리장성★   7단★ 1,148승 1,107패 34,511 50.91% korea
35 jbs360   7단★ 1,968승 2,005패 34,507 49.53% korea
36 곤비한   7단★ 3,389승 2,823패 34,504 54.56% korea
36 zsxnsm   7단★ 98승 0패 34,504 100.00% korea
36 바둑도깨비   7단★ 1,673승 1,188패 34,504 58.48% korea
39 해피엔딩   7단★ 57승 29패 34,502 66.28% korea
39 우스꽝   7단★ 80승 32패 34,502 71.43% korea
41 ZERGle   7단★ 210승 82패 34,501 71.92% korea
41 swinger   7단★ 418승 262패 34,501 61.47% korea
43 변상일P   7단★ 93승 60패 34,500 60.78% korea
44 Chovy☆   7단★ 85승 61패 34,499 58.22% korea
45 박민규P   7단★ 41승 37패 34,495 52.56% korea
45 작전대국   7단★ 1,144승 838패 34,495 57.72% korea
47 CHAOS   7단★ 1,138승 1,030패 34,494 52.49% korea
48 별의전쟁   7단★ 835승 652패 34,491 56.15% korea
49 뻑수를..   7단★ 3,606승 2,828패 34,484 56.05% korea
50 싸움꾼   7단★ 15승 5패 34,482 75.00% korea
51 아메리카노   7단★ 1,820승 1,771패 34,481 50.68% korea
52 magician   7단★ 1,066승 1,052패 34,480 50.33% korea
52 피빛우유   7단★ 154승 28패 34,480 84.62% korea
54 와신상담1   7단★ 567승 316패 34,477 64.21% korea
54 핵사이다   7단★ 130승 105패 34,477 55.32% korea
56 삼둥이   7단★ 65승 40패 34,476 61.90% korea
56 spark   7단★ 21승 11패 34,476 65.63% korea
56 최재영P   7단★ 231승 132패 34,476 63.64% korea
59 내평생소원   7단★ 1,402승 1,120패 34,475 55.59% korea
60 토이베어   7단★ 31승 12패 34,474 72.09% korea
61 오제자   7단★ 2,275승 1,800패 34,471 55.83% korea
62 한우진P   7단★ 93승 72패 34,470 56.36% korea
63 겸손해지자   7단★ 191승 128패 34,469 59.87% korea
63 darkside   7단★ 249승 132패 34,469 65.35% korea
65 속사포★   7단★ 1,395승 1,079패 34,466 56.39% korea
66 박영훈P   7단★ 188승 116패 34,465 61.84% korea
67 ugo01   7단★ 1,163승 1,117패 34,462 51.01% korea
68 가리워진꿈   7단★ 641승 400패 34,460 61.58% korea
68 이원도P   7단★ 470승 313패 34,460 60.03% korea
70 1등없는2등   7단★ 30승 15패 34,454 66.67% korea
71 김승진P   7단★ 100승 51패 34,453 66.23% korea
72 소소신산   7단★ 179승 132패 34,451 57.56% korea
73 돌려차기   7단★ 642승 440패 34,450 59.33% korea
73 양녕대군   7단★ 60승 48패 34,450 55.56% korea
75 2bwithu   7단★ 1,047승 662패 34,449 61.26% korea
76 ddcg   7단★ 611승 425패 34,448 58.98% korea
76 Happyless   7단★ 199승 123패 34,448 61.80% korea
78 케르베로스   7단★ 244승 134패 34,446 64.55% korea
79 @천태만상   7단★ 5,740승 1,285패 34,445 81.71% korea
80 비비Q   7단★ 1,631승 1,291패 34,444 55.82% korea
81 관련없는것   7단★ 307승 227패 34,443 57.49% korea
81 권효진男P   7단★ 44승 41패 34,443 51.76% korea
83 호제리오   7단★ 840승 559패 34,440 60.04% korea
84 초코소라빵   7단★ 1,788승 1,616패 34,438 52.53% korea
84 月響   7단★ 39승 9패 34,438 81.25% korea
86 천사의사랑   7단★ 1,467승 1,323패 34,437 52.58% korea
87 팬텀☆   7단★ 832승 757패 34,435 52.36% korea
87 TWICE쯔위   7단★ 127승 27패 34,435 82.47% korea
89 숨은강자   7단★ 1,475승 743패 34,434 66.50% korea
90 무패기사   7단★ 129승 57패 34,432 69.35% korea
91 허얀돌   7단★ 130승 79패 34,423 62.20% korea
92 옥계짠물   7단★ 2,265승 860패 34,422 72.48% korea
93 스페셜원   7단★ 782승 590패 34,421 57.00% korea
94 융프라우고   7단★ 153승 149패 34,420 50.66% korea
95 도전킹   7단★ 203승 65패 34,419 75.75% korea
96 베짱이(P)   7단★ 2,013승 1,779패 34,418 53.09% korea
97 Second   7단★ 39승 17패 34,417 69.64% korea
97 안성준P   7단★ 17승 7패 34,417 70.83% korea
99 유오성P   7단★ 343승 275패 34,413 55.50% korea
99 최홍윤P   7단★ 243승 373패 34,413 39.45% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  이원도P 201승132패
2  김진휘P 75승48패
3  변상일P 51승35패
4  박영훈P 95승63패
5  강창배P 94승84패
6  송지훈P 44승23패
7  한우진P 60승47패
8  최재영P 46승20패
9  원성진P 21승27패
10  한승주P 31승9패