Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
전적 : 3,325승 4,079패
점수 : 242,161점
2위 : 화끈니
전적 : 12,044승 12,743패
점수 : 90,410점
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
전적 : 2,949승 220패
점수 : 35,950점
전적 : 1,177승 81패
점수 : 35,767점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
1 나도강자   7단★ 3,325승 4,079패 242,161 44.91% korea
2 화끈니   7단★ 12,044승 12,743패 90,410 48.59% korea
3 경북서점   7단★ 2,773승 997패 35,950 73.55% korea
3 흑백영화   7단★ 2,949승 220패 35,950 93.06% korea
5 겜티브이   7단★ 1,177승 81패 35,767 93.56% korea
6 집시여인   7단★ 4,412승 3,277패 35,711 57.38% korea
7 영월소나무   7단★ 707승 162패 35,530 81.36% korea
8 저녁노을   7단★ 563승 36패 35,503 93.99% korea
9 ys0820   7단★ 2,081승 319패 35,438 86.71% korea
10 rnfmadl   7단★ 617승 20패 35,308 96.86% korea
11 아악   7단★ 571승 162패 35,160 77.90% korea
12 psh3000   7단★ 1,554승 804패 35,142 65.90% korea
13 옥계짠물   7단★ 2,709승 882패 35,085 75.44% korea
14 다뜨루와   7단★ 576승 78패 34,917 88.07% korea
15 Dosa007   7단★ 379승 10패 34,866 97.43% korea
16 수야아재   7단★ 3,074승 2,436패 34,855 55.79% korea
17 버팀수   7단★ 1,195승 735패 34,810 61.92% korea
18 babuk1   7단★ 542승 56패 34,766 90.64% korea
19 우주향기   7단★ 357승 30패 34,753 92.25% korea
20 수호천사   7단★ 160승 49패 34,708 76.56% korea
21 김진휘P   7단★ 710승 307패 34,653 69.81% korea
22 조아수다   7단★ 1,885승 1,549패 34,636 54.89% korea
23 ntsca   7단★ 3,175승 1,829패 34,632 63.45% korea
24 司馬懿   7단★ 365승 142패 34,628 71.99% korea
25 광평대군   7단★ 194승 43패 34,623 81.86% korea
25 ddcg   7단★ 645승 429패 34,623 60.06% korea
27 용호쌍빡   7단★ 131승 57패 34,613 69.68% korea
28 ZERO[AI]   7단★ 92승 12패 34,610 88.46% korea
29 시몬스   7단★ 288승 253패 34,605 53.23% korea
30 기여워   7단★ 306승 179패 34,573 63.09% korea
31 정난정   7단★ 297승 66패 34,564 81.82% korea
32 Rifnco   7단★ 171승 10패 34,559 94.48% korea
33 입신경지   7단★ 434승 207패 34,558 67.71% korea
34 황태포   7단★ 1,538승 1,144패 34,557 57.35% korea
35 불패용   7단★ 721승 518패 34,553 58.19% korea
36 한번쯤은   7단★ 990승 408패 34,540 70.82% korea
37 조앤탑   7단★ 23승 5패 34,537 82.14% korea
38 청솔모   7단★ 1,667승 1,130패 34,532 59.60% korea
39 비주류!   7단★ 50승 11패 34,529 81.97% korea
40 관련없는것   7단★ 321승 228패 34,528 58.47% korea
41 오빠나빠   7단★ 34승 21패 34,527 61.82% korea
41 2bwithu   7단★ 1,073승 665패 34,527 61.74% korea
43 비올레타   7단★ 187승 121패 34,523 60.71% korea
44 안성준P   7단★ 61승 37패 34,521 62.24% korea
45 무명왕자   7단★ 335승 207패 34,520 61.81% korea
45 스프링필드   7단★ 488승 401패 34,520 54.89% korea
45 박영훈P   7단★ 1,055승 691패 34,520 60.42% korea
48 오뚜기   7단★ 153승 154패 34,519 49.84% korea
48 장도장   7단★ 819승 603패 34,519 57.59% korea
50 FBI캡틴   7단★ 215승 79패 34,517 73.13% korea
51 송지훈P   7단★ 650승 331패 34,515 66.26% korea
51 어반자카파   7단★ 198승 85패 34,515 69.96% korea
53 bigd   7단★ 276승 152패 34,514 64.49% korea
54 박재동A   7단★ 75승 31패 34,513 70.75% korea
54 darkside   7단★ 269승 143패 34,513 65.29% korea
56 오나우도3   7단★ 3,348승 3,176패 34,510 51.32% korea
56 나데타르   7단★ 502승 90패 34,510 84.80% korea
58 김지명P   7단★ 116승 166패 34,509 41.13% korea
59 달구벌스타   7단★ 971승 707패 34,508 57.87% korea
60 내평생소원   7단★ 1,409승 1,122패 34,506 55.67% korea
61 곤비한   7단★ 3,389승 2,823패 34,504 54.56% korea
61 zsxnsm   7단★ 98승 0패 34,504 100.00% korea
63 해피엔딩   7단★ 57승 29패 34,502 66.28% korea
64 swinger   7단★ 418승 262패 34,501 61.47% korea
64 ZERGle   7단★ 210승 82패 34,501 71.92% korea
66 Chovy☆   7단★ 85승 61패 34,499 58.22% korea
66 jbs360   7단★ 1,985승 2,017패 34,499 49.60% korea
66 똑똑한바보   7단★ 622승 406패 34,499 60.51% korea
69 김명훈P   7단★ 217승 101패 34,496 68.24% korea
70 작전대국   7단★ 1,144승 838패 34,495 57.72% korea
71 CHAOS   7단★ 1,138승 1,030패 34,494 52.49% korea
72 슈퍼팬더   7단★ 436승 194패 34,492 69.21% korea
73 이창석P   7단★ 420승 275패 34,491 60.43% korea
73 별의전쟁   7단★ 835승 652패 34,491 56.15% korea
75 바둑도깨비   7단★ 1,674승 1,189패 34,490 58.47% korea
76 뻑수를..   7단★ 3,606승 2,828패 34,484 56.05% korea
76 정신일도   7단★ 275승 40패 34,484 87.30% korea
78 벤치프레스   7단★ 92승 62패 34,482 59.74% korea
78 싸움꾼   7단★ 15승 5패 34,482 75.00% korea
80 아메리카노   7단★ 1,820승 1,771패 34,481 50.68% korea
80 겸손해지자   7단★ 199승 133패 34,481 59.94% korea
82 magician   7단★ 1,066승 1,052패 34,480 50.33% korea
82 정훈현P   7단★ 47승 26패 34,480 64.38% korea
82 피빛우유   7단★ 154승 28패 34,480 84.62% korea
85 원성진P   7단★ 125승 83패 34,479 60.10% korea
86 박상진P   7단★ 145승 73패 34,478 66.51% korea
86 고독한런너   7단★ 589승 208패 34,478 73.90% korea
88 핵사이다   7단★ 130승 105패 34,477 55.32% korea
88 ugo01   7단★ 1,388승 1,309패 34,477 51.46% korea
90 spark   7단★ 21승 11패 34,476 65.63% korea
90 삼둥이   7단★ 65승 40패 34,476 61.90% korea
90 촌식이   7단★ 1,705승 1,415패 34,476 54.65% korea
93 소소신산   7단★ 180승 132패 34,474 57.69% korea
93 토이베어   7단★ 31승 12패 34,474 72.09% korea
93 양녕대군   7단★ 61승 48패 34,474 55.96% korea
96 니니니   7단★ 758승 389패 34,471 66.09% korea
97 속사포★   7단★ 1,395승 1,079패 34,466 56.39% korea
97 한승주P   7단★ 243승 149패 34,466 61.99% korea
97 돌려차기   7단★ 648승 443패 34,466 59.40% korea
97 어너니머스   7단★ 1,266승 1,295패 34,466 49.43% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  문국현A 121승111패
2  마에스트로 91승87패
3  강병권P 37승47패
4  1handsome 60승0패
5  한번쯤은 90승24패
6  조상연P 19승4패
7  rongyi 31승0패
8  어너니머스 37승26패
9  강유승A 18승13패
10  강지범P 21승15패