oro 세계 인터넷바둑의 허브
  • 겜임&채널
Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
전적 : 641승 74패
점수 : 35,950점
3위 : ys0820
전적 : 2,081승 319패
점수 : 35,438점
4위 : wertt22
전적 : 687승 54패
점수 : 34,853점
전적 : 501승 86패
점수 : 34,652점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
1 경북서점   7단★ 2,773승 997패 35,950 73.55% korea
1 아궁다리   7단★ 641승 74패 35,950 89.65% korea
3 ys0820   7단★ 2,081승 319패 35,438 86.71% korea
4 wertt22   7단★ 687승 54패 34,853 92.71% korea
5 나데타르   7단★ 501승 86패 34,652 85.35% korea
6 용호쌍빡   7단★ 129승 56패 34,639 69.73% korea
7 황태포   7단★ 1,538승 1,143패 34,604 57.37% korea
8 어반자카파   7단★ 167승 75패 34,534 69.01% korea
9 당대불패   7단★ 668승 416패 34,532 61.62% korea
10 바둑마왕   7단★ 273승 225패 34,516 54.82% korea
11 띨띨한박사   7단★ 541승 475패 34,512 53.25% korea
12 무패기사   7단★ 101승 39패 34,511 72.14% korea
13 여름향기★   7단★ 1,757승 1,268패 34,505 58.08% korea
14 zsxnsm   7단★ 98승 0패 34,504 100.00% korea
15 카페인   7단★ 168승 76패 34,498 68.85% korea
16 두점깔아   7단★ 1,497승 1,188패 34,495 55.75% korea
17 한바연3조   7단★ 121승 44패 34,485 73.33% korea
18 세점깔아   7단★ 716승 458패 34,478 60.99% korea
19 삼둥이   7단★ 65승 40패 34,476 61.90% korea
20 스페셜원   7단★ 564승 399패 34,470 58.57% korea
21 힘의대가   7단★ 206승 106패 34,461 66.03% korea
22 magician   7단★ 1,019승 1,014패 34,460 50.12% korea
23 흑백영화   7단★ 843승 72패 34,456 92.13% korea
24 오제자   7단★ 1,150승 941패 34,454 55.00% korea
24 베짱이(P)   7단★ 457승 372패 34,454 55.13% korea
26 CHAOS   7단★ 629승 554패 34,449 53.17% korea
27 Happyless   7단★ 199승 123패 34,448 61.80% korea
28 시시해   7단★ 107승 63패 34,444 62.94% korea
28 117117   7단★ 882승 575패 34,444 60.54% korea
30 설레발☆   7단★ 102승 36패 34,442 73.91% korea
31 설리☆   7단★ 546승 546패 34,432 50.00% korea
32 뻑수를..   7단★ 1,843승 1,427패 34,431 56.36% korea
33 장도장   7단★ 390승 246패 34,427 61.32% korea
34 jbs360   7단★ 1,234승 1,251패 34,422 49.66% korea
35 카라멜로잉   7단★ 215승 111패 34,419 65.95% korea
35 도전킹   7단★ 203승 65패 34,419 75.75% korea
37 꿈을향해서   7단★ 583승 405패 34,408 59.01% korea
38 삼태극   7단★ 172승 38패 34,403 81.90% korea
39 sdha   7단★ 887승 617패 34,402 58.98% korea
40 가리워진꿈   7단★ 570승 380패 34,399 60.00% korea
40 cna8647   7단★ 273승 149패 34,399 64.69% korea
42 불족발   7단★ 1,416승 1,394패 34,388 50.39% korea
43 잠꾸러기왕   7단★ 322승 198패 34,384 61.92% korea
44 방탄유리   7단★ 196승 146패 34,381 57.31% korea
45 warp2012   7단★ 352승 182패 34,369 65.92% korea
46 ambition   7단★ 161승 153패 34,366 51.27% korea
47 플레이보이   7단★ 1,193승 1,207패 34,364 49.71% korea
47 꼬장바둑   7단★ 476승 470패 34,364 50.32% korea
49 XIII   7단★ 268승 42패 34,363 86.45% korea
50 불닭볶음   7단★ 47승 40패 34,362 54.02% korea
51 구구구   7단★ 439승 332패 34,361 56.94% korea
52 키르아   7단★ 286승 126패 34,360 69.42% korea
53 킬러본능   7단★ 1,797승 1,543패 34,359 53.80% korea
54 gunners   7단★ 793승 465패 34,355 63.04% korea
55 07kma   7단★ 1,068승 972패 34,354 52.35% korea
56 슬픈비밀   7단★ 1,978승 1,622패 34,349 54.94% korea
57 tmdqhdeh   7단★ 88승 39패 34,346 69.29% korea
58 singoon1   7단★ 246승 88패 34,344 73.65% korea
59 더프리즈너   7단★ 565승 321패 34,331 63.77% korea
60 외론사냥꾼   7단★ 199승 142패 34,330 58.36% korea
61 예감좋은날   7단★ 250승 187패 34,329 57.21% korea
62 아메리카노   7단★ 1,248승 1,355패 34,327 47.94% korea
63 우주소녀☆   7단★ 186승 117패 34,326 61.39% korea
64 하남이   7단★ 966승 158패 34,322 85.94% korea
64 B그리핀   7단★ 286승 239패 34,322 54.48% korea
64 go9dan   7단★ 92승 6패 34,322 93.88% korea
67 우수9034   7단★ 513승 482패 34,321 51.56% korea
68 지옥출신   7단★ 775승 736패 34,320 51.29% korea
69 조천일출   7단★ 318승 110패 34,318 74.30% korea
70 이슈아   7단★ 58승 14패 34,313 80.56% korea
71 안되겠더라   7단★ 67승 27패 34,307 71.28% korea
72 ...오후   7단★ 123승 59패 34,304 67.58% korea
73 Pandora   7단★ 60승 22패 34,303 73.17% korea
74 둥가   7단★ 1,959승 1,834패 34,302 51.65% korea
75 골든글로리   7단★ 400승 362패 34,301 52.49% korea
76 살인美수   7단★ 92승 84패 34,292 52.27% korea
77 작전대국   7단★ 311승 220패 34,287 58.57% korea
78 똑똑한바보   7단★ 202승 120패 34,286 62.73% korea
79 사카닭   7단★ 192승 95패 34,284 66.90% korea
80 호제리오   7단★ 625승 399패 34,277 61.04% korea
81 속사포★   7단★ 716승 567패 34,274 55.81% korea
82 미바리   7단★ 171승 77패 34,273 68.95% korea
83 별의전쟁   7단★ 775승 609패 34,271 56.00% korea
84 스크린앙마   7단★ 231승 35패 34,269 86.84% korea
85 컴온요   7단★ 103승 76패 34,266 57.54% korea
86 핵사이다   7단★ 29승 15패 34,265 65.91% korea
86 apple888   7단★ 117승 27패 34,265 81.25% korea
88 코알남푠   7단★ 172승 43패 34,264 80.00% korea
89 0369   7단★ 288승 183패 34,263 61.15% korea
90 석류맛사탕   7단★ 732승 403패 34,245 64.49% korea
91 생각의뜰   7단★ 191승 79패 34,241 70.74% korea
91 디데이   7단★ 247승 158패 34,241 60.99% korea
93 관련없는것   7단★ 38승 23패 34,239 62.30% korea
94 승봉도   7단★ 524승 468패 34,235 52.82% korea
94 늑대와춤을   7단★ 160승 44패 34,235 78.43% korea
96 스프링필드   7단★ 401승 333패 34,234 54.63% korea
97 천사의사랑   7단★ 1,297승 1,166패 34,232 52.66% korea
97 Gracias   7단★ 278승 247패 34,232 52.95% korea
99 shay   7단★ 1,408승 978패 34,231 59.01% korea
99 Second   7단★ 18승 8패 34,231 69.23% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  불닭볶음 42승34패
2  jd0000 45승33패
3  바둑도깨비 55승56패
4  hgdyl1 26승26패
5  flpingbo 33승22패
6  colour111 34승37패
7  longyidao 31승14패
8  꿈을향해서 27승27패
9  yongganxq 23승11패
10  chenmodxc 33승18패