oro 세계 인터넷바둑의 허브
  • 겜임&채널
Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
2위 : ys0820
전적 : 2,081승 319패
점수 : 35,438점
전적 : 501승 86패
점수 : 34,652점
전적 : 129승 56패
점수 : 34,639점
5위 : 司馬懿
전적 : 365승 142패
점수 : 34,628점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
201 Dr.킬러   7단★ 1,081승 1,055패 34,068 50.61% korea
202 한통의편지   7단★ 246승 44패 34,067 84.83% korea
203 푸른전구빛   7단★ 263승 211패 34,062 55.49% korea
204 무적세돌   7단★ 427승 278패 34,061 60.57% korea
204 LAST   7단★ 119승 41패 34,061 74.38% korea
204 일신땅   7단★ 267승 98패 34,061 73.15% korea
204 psh3000   7단★ 649승 540패 34,061 54.58% korea
208 최순진   7단★ 536승 221패 34,060 70.81% korea
209 인간구찌   7단★ 35승 32패 34,059 52.24% korea
210 Natural   7단★ 283승 245패 34,058 53.60% korea
211 크로아티아   7단★ 105승 9패 34,056 92.11% korea
212 시바스꼬장   7단★ 39승 17패 34,055 69.64% korea
212 싸움이좋아   7단★ 207승 47패 34,055 81.50% korea
212 만체프   7단★ 2,773승 2,342패 34,055 54.21% korea
212 진서씨   7단★ 233승 205패 34,055 53.20% korea
216 심각성   7단★ 342승 229패 34,053 59.89% korea
217 디데이   7단★ 248승 165패 34,052 60.05% korea
218 언제쯤이면   7단★ 138승 69패 34,051 66.67% korea
218 바르스   7단★ 696승 639패 34,051 52.13% korea
218 황금두꺼비   7단★ 110승 93패 34,051 54.19% korea
221 비비킹   7단★ 458승 312패 34,050 59.48% korea
221 빅뱅이론   7단★ 35승 9패 34,050 79.55% korea
221 소금구이   7단★ 60승 33패 34,050 64.52% korea
224 오뚜기   7단★ 9승 12패 34,049 42.86% korea
224 체인   7단★ 274승 122패 34,049 69.19% korea
226 모던보이   7단★ 395승 355패 34,048 52.67% korea
227 귀묘마수   7단★ 179승 65패 34,047 73.36% korea
228 유현돌벗   7단★ 788승 346패 34,046 69.49% korea
229 신속배달   7단★ 178승 178패 34,044 50.00% korea
230 가죽니   7단★ 384승 254패 34,041 60.19% korea
231 악동스   7단★ 709승 582패 34,040 54.92% korea
232 깡새우   7단★ 197승 90패 34,039 68.64% korea
232 구르미   7단★ 86승 66패 34,039 56.58% korea
232 나홀로집에   7단★ 1,324승 1,280패 34,039 50.84% korea
235 Liang1208   7단★ 84승 6패 34,038 93.33% korea
235 다행이다   7단★ 602승 466패 34,038 56.37% korea
235 good!   7단★ 598승 401패 34,038 59.86% korea
235 딸기샤베트   7단★ 57승 62패 34,038 47.90% korea
239 싱가폴슬링   7단★ 58승 34패 34,036 63.04% korea
239 오즈맙소사   7단★ 432승 433패 34,036 49.94% korea
239 면도날   7단★ 34승 17패 34,036 66.67% korea
242 아생아생   7단★ 1,657승 1,394패 34,035 54.31% korea
242 연하산주   7단★ 7,274승 3,485패 34,035 67.61% korea
244 갓초아♡   7단★ 104승 97패 34,033 51.74% korea
244 2011820   7단★ 144승 93패 34,033 60.76% korea
246 hanjoe   7단★ 3,128승 3,023패 34,032 50.85% korea
246 돌바람AI   7단★ 36승 14패 34,032 72.00% korea
248 두리기성   7단★ 4,178승 2,607패 34,031 61.58% korea
249 LuLu   7단★ 112승 13패 34,030 89.60% korea
250 정란~아씨   7단★ 336승 144패 34,026 70.00% korea
250 불패용   7단★ 308승 235패 34,026 56.72% korea
252 띨띨띵비홍   7단★ 117승 44패 34,025 72.67% korea
253 사해혈랑   7단★ 1,107승 931패 34,024 54.32% korea
254 욥기   7단★ 112승 18패 34,023 86.15% korea
254 린킨파크   7단★ 607승 327패 34,023 64.99% korea
256 careye   7단★ 2,094승 2,027패 34,021 50.81% korea
256 순수어린이   7단★ 130승 109패 34,021 54.39% korea
256 남바1   7단★ 89승 63패 34,021 58.55% korea
259 선진사랑   7단★ 1,933승 1,656패 34,020 53.86% korea
260 7단지   7단★ 334승 269패 34,019 55.39% korea
261 우리초롱   7단★ 279승 116패 34,018 70.63% korea
261 hyungsun   7단★ 762승 415패 34,018 64.74% korea
261 사랑의연가   7단★ 82승 4패 34,018 95.35% korea
261 유성의인연   7단★ 123승 116패 34,018 51.46% korea
265 상속세   7단★ 328승 149패 34,017 68.76% korea
266 必死卽生★   7단★ 868승 857패 34,016 50.32% korea
266 6학년4반   7단★ 126승 15패 34,016 89.36% korea
266 qlqlaqkq   7단★ 117승 26패 34,016 81.82% korea
266 mst90   7단★ 106승 64패 34,016 62.35% korea
270 잘부탁해   7단★ 63승 48패 34,014 56.76% korea
271 대마킬러™   7단★ 1,138승 1,113패 34,013 50.56% korea
272 broil   7단★ 129승 22패 34,012 85.43% korea
272 누가들으면   7단★ 100승 41패 34,012 70.92% korea
274 불패쏘년   7단★ 27승 32패 34,011 45.76% korea
274 autumn   7단★ 122승 18패 34,011 87.14% korea
276 leehan2   7단★ 426승 230패 34,010 64.94% korea
276 33551   7단★ 1,488승 1,273패 34,010 53.89% korea
276 SORRY^^"   7단★ 1,303승 652패 34,010 66.65% korea
276 비질런트   7단★ 16승 16패 34,010 50.00% korea
276 저우허양   7단★ 176승 127패 34,010 58.09% korea
281 ROKMC   7단★ 63승 48패 34,009 56.76% korea
281 번리   7단★ 1,399승 1,032패 34,009 57.55% korea
283 나무옆에서   7단★ 151승 140패 34,008 51.89% korea
284 저녁에사과   7단★ 131승 117패 34,007 52.82% korea
284 !@#$   7단★ 640승 213패 34,007 75.03% korea
286 정수정   7단★ 3,976승 2,403패 34,005 62.33% korea
286 레미제라블   7단★ 157승 78패 34,005 66.81% korea
288 전설을쓰다   7단★ 710승 709패 34,004 50.04% korea
288 승준왕   7단★ 388승 214패 34,004 64.45% korea
288 트리플A   7단★ 219승 219패 34,004 50.00% korea
288 무영12   7단★ 1,951승 839패 34,004 69.93% korea
292 Carpediem7   7단★ 692승 439패 34,003 61.18% korea
292 정현짱2   7단★ 1,264승 813패 34,003 60.86% korea
292 나맞아   7단★ 353승 123패 34,003 74.16% korea
295 신들린듯   7단★ 566승 600패 34,002 48.54% korea
295 아리랑동동   7단★ 171승 21패 34,002 89.06% korea
295 한잔한수   7단★ 1,611승 745패 34,002 68.38% korea
298 아뒤없슈   7단★ 169승 64패 34,001 72.53% korea
298 가자들로   7단★ 6,874승 2,917패 34,001 70.21% korea
298 몽세리   7단★ 196승 207패 34,001 48.64% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  hgdyl1 135승130패
2  chenmodxc 152승163패
3  뻑수를.. 94승62패
4  js0007 128승148패
5  팬텀☆ 115승101패
6  베짱이(P) 62승47패
7  속사포★ 62승36패
8  불닭볶음 54승50패
9  초코소라빵 42승25패
10  시야웨이치 85승86패