oro 세계 인터넷바둑의 허브
  • 겜임&채널
Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
2위 : ys0820
전적 : 2,081승 319패
점수 : 35,438점
전적 : 501승 86패
점수 : 34,652점
전적 : 129승 56패
점수 : 34,639점
5위 : 司馬懿
전적 : 365승 142패
점수 : 34,628점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
201 날쌘빤돌이   7단★ 188승 154패 34,071 54.97% korea
202 한통의편지   7단★ 246승 44패 34,067 84.83% korea
203 푸른전구빛   7단★ 263승 211패 34,062 55.49% korea
203 必死卽生★   7단★ 864승 851패 34,062 50.38% korea
205 일신땅   7단★ 267승 98패 34,061 73.15% korea
206 최순진   7단★ 536승 221패 34,060 70.81% korea
206 fightter   7단★ 599승 194패 34,060 75.54% korea
208 딸기샤베트   7단★ 20승 41패 34,059 32.79% korea
208 대망2   7단★ 853승 659패 34,059 56.42% korea
208 와인M   7단★ 487승 146패 34,059 76.94% korea
211 Natural   7단★ 283승 245패 34,058 53.60% korea
212 잘부탁해   7단★ 62승 46패 34,057 57.41% korea
213 크로아티아   7단★ 105승 9패 34,056 92.11% korea
214 시바스꼬장   7단★ 39승 17패 34,055 69.64% korea
214 진서씨   7단★ 233승 205패 34,055 53.20% korea
216 신들린듯   7단★ 565승 597패 34,053 48.62% korea
217 디데이   7단★ 248승 165패 34,052 60.05% korea
218 바르스   7단★ 696승 639패 34,051 52.13% korea
218 언제쯤이면   7단★ 138승 69패 34,051 66.67% korea
220 빅뱅이론   7단★ 35승 9패 34,050 79.55% korea
221 체인   7단★ 274승 122패 34,049 69.19% korea
222 쏘까마사까   7단★ 15승 24패 34,048 38.46% korea
223 귀묘마수   7단★ 179승 65패 34,047 73.36% korea
224 신속배달   7단★ 178승 178패 34,044 50.00% korea
224 연하산주   7단★ 7,233승 3,471패 34,044 67.57% korea
224 Carpediem7   7단★ 691승 438패 34,044 61.20% korea
227 Dr.킬러   7단★ 1,079승 1,054패 34,043 50.59% korea
228 악동스   7단★ 709승 582패 34,040 54.92% korea
229 깡새우   7단★ 197승 90패 34,039 68.64% korea
229 구르미   7단★ 86승 66패 34,039 56.58% korea
231 Liang1208   7단★ 84승 6패 34,038 93.33% korea
232 트루하트   7단★ 223승 81패 34,037 73.36% korea
233 싱가폴슬링   7단★ 58승 34패 34,036 63.04% korea
233 만체프   7단★ 2,737승 2,309패 34,036 54.24% korea
233 면도날   7단★ 34승 17패 34,036 66.67% korea
233 오즈맙소사   7단★ 432승 433패 34,036 49.94% korea
237 아생아생   7단★ 1,657승 1,394패 34,035 54.31% korea
238 2011820   7단★ 144승 93패 34,033 60.76% korea
238 가자들로   7단★ 6,859승 2,912패 34,033 70.20% korea
240 hanjoe   7단★ 3,128승 3,023패 34,032 50.85% korea
240 돌바람AI   7단★ 36승 14패 34,032 72.00% korea
242 두리기성   7단★ 4,178승 2,607패 34,031 61.58% korea
243 니와토리   7단★ 113승 126패 34,030 47.28% korea
243 LuLu   7단★ 112승 13패 34,030 89.60% korea
245 LAST   7단★ 118승 41패 34,029 74.21% korea
246 STARWARS   7단★ 428승 284패 34,028 60.11% korea
247 핸드   7단★ 175승 38패 34,026 82.16% korea
247 정란~아씨   7단★ 336승 144패 34,026 70.00% korea
247 불패용   7단★ 308승 235패 34,026 56.72% korea
250 띨띨띵비홍   7단★ 117승 44패 34,025 72.67% korea
251 사해혈랑   7단★ 1,107승 931패 34,024 54.32% korea
252 욥기   7단★ 112승 18패 34,023 86.15% korea
252 린킨파크   7단★ 607승 327패 34,023 64.99% korea
254 순수어린이   7단★ 130승 109패 34,021 54.39% korea
254 careye   7단★ 2,094승 2,027패 34,021 50.81% korea
254 남바1   7단★ 89승 63패 34,021 58.55% korea
257 7단지   7단★ 334승 269패 34,019 55.39% korea
257 번리   7단★ 1,378승 1,018패 34,019 57.51% korea
257 참신한   7단★ 65승 37패 34,019 63.73% korea
260 사랑의연가   7단★ 82승 4패 34,018 95.35% korea
260 hyungsun   7단★ 762승 415패 34,018 64.74% korea
260 우리초롱   7단★ 279승 116패 34,018 70.63% korea
263 상속세   7단★ 328승 149패 34,017 68.76% korea
264 6학년4반   7단★ 126승 15패 34,016 89.36% korea
264 qlqlaqkq   7단★ 117승 26패 34,016 81.82% korea
266 반상지휘자   7단★ 638승 532패 34,015 54.53% korea
267 취향저격   7단★ 172승 118패 34,012 59.31% korea
267 누가들으면   7단★ 100승 41패 34,012 70.92% korea
267 broil   7단★ 129승 22패 34,012 85.43% korea
270 autumn   7단★ 122승 18패 34,011 87.14% korea
271 leehan2   7단★ 426승 230패 34,010 64.94% korea
271 SORRY^^"   7단★ 1,303승 652패 34,010 66.65% korea
271 33551   7단★ 1,488승 1,273패 34,010 53.89% korea
271 저우허양   7단★ 176승 127패 34,010 58.09% korea
275 ROKMC   7단★ 63승 48패 34,009 56.76% korea
276 나무옆에서   7단★ 151승 140패 34,008 51.89% korea
277 good!   7단★ 590승 400패 34,007 59.60% korea
277 저녁에사과   7단★ 131승 117패 34,007 52.82% korea
277 !@#$   7단★ 640승 213패 34,007 75.03% korea
280 진주라   7단★ 91승 8패 34,006 91.92% korea
281 레미제라블   7단★ 157승 78패 34,005 66.81% korea
282 승준왕   7단★ 388승 214패 34,004 64.45% korea
282 무영12   7단★ 1,947승 837패 34,004 69.94% korea
284 당구장바   7단★ 205승 58패 34,003 77.95% korea
284 정현짱2   7단★ 1,264승 813패 34,003 60.86% korea
284 나맞아   7단★ 353승 123패 34,003 74.16% korea
287 쥬라기파크   7단★ 1,596승 1,656패 34,002 49.08% korea
287 한잔한수   7단★ 1,611승 745패 34,002 68.38% korea
287 아리랑동동   7단★ 171승 21패 34,002 89.06% korea
290 아뒤없슈   7단★ 169승 64패 34,001 72.53% korea
290 몽세리   7단★ 196승 207패 34,001 48.64% korea
290 하이에나5   7단★ 1,673승 692패 34,001 70.74% korea
290 무적세돌   7단★ 419승 274패 34,001 60.46% korea
294 Lolipop   7단★ 144승 77패 34,000 65.16% korea
295 장도장   7단★ 455승 318패 33,999 58.86% korea
296 이연A   7단★ 29승 9패 33,995 76.32% korea
297 트라우마   7단★ 81승 76패 33,991 51.59% korea
298 한솔高句麗   7단★ 1,988승 1,880패 33,989 51.40% korea
299 오구오구   7단★ 54승 65패 33,988 45.38% korea
300 나홀로집에   7단★ 1,322승 1,280패 33,987 50.81% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  불족발 37승16패
2  까끌까끌 44승55패
3  js0007 37승22패
4  다나한 25승25패
5  hgdyl1 14승9패
6  gjhf67 25승13패
7  chenmodxc 30승26패
8  트리플A 15승19패
9  우리블랙 14승19패
10  117117 13승5패