oro 세계 인터넷바둑의 허브
  • 겜임&채널
Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
2위 : ys0820
전적 : 2,081승 319패
점수 : 35,438점
전적 : 501승 86패
점수 : 34,652점
전적 : 129승 56패
점수 : 34,639점
5위 : 司馬懿
전적 : 365승 142패
점수 : 34,628점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
101 내평생소원   7단★ 1,342승 1,102패 34,238 54.91% korea
102 늑대와춤을   7단★ 160승 44패 34,235 78.43% korea
103 시야웨이치   7단★ 259승 279패 34,233 48.14% korea
104 STARWARS   7단★ 468승 301패 34,227 60.86% korea
105 라떼   7단★ 14승 9패 34,225 60.87% korea
105 Pandora   7단★ 61승 24패 34,225 71.76% korea
107 일신하늘   7단★ 300승 190패 34,221 61.22% korea
108 잠꾸러기왕   7단★ 352승 232패 34,220 60.27% korea
109 바둑리거   7단★ 26승 15패 34,217 63.41% korea
110 오구오구   7단★ 85승 87패 34,213 49.42% korea
111 사엉   7단★ 136승 34패 34,212 80.00% korea
112 유파워   7단★ 329승 235패 34,211 58.33% korea
113 흙기사   7단★ 235승 88패 34,209 72.76% korea
113 블리치09   7단★ 383승 220패 34,209 63.52% korea
115 Esteban   7단★ 486승 446패 34,208 52.15% korea
116 알럽지코   7단★ 271승 256패 34,206 51.42% korea
116 세점깔아   7단★ 119승 39패 34,206 75.32% korea
118 aaaad   7단★ 2,674승 1,329패 34,203 66.80% korea
118 천사의사랑   7단★ 1,309승 1,177패 34,203 52.65% korea
120 DM.킬러   7단★ 22승 23패 34,199 48.89% korea
120 관련없는것   7단★ 76승 54패 34,199 58.46% korea
122 흑백영화   7단★ 1,178승 120패 34,198 90.76% korea
122 오꿀라호마   7단★ 129승 86패 34,198 60.00% korea
124 초코소라빵   7단★ 1,429승 1,236패 34,193 53.62% korea
125 문찬웅   7단★ 45승 13패 34,192 77.59% korea
126 기객삿갓   7단★ 107승 49패 34,185 68.59% korea
127 yh7525   7단★ 679승 472패 34,184 58.99% korea
128 트리스트람   7단★ 182승 113패 34,182 61.69% korea
129 턱돌이   7단★ 141승 58패 34,181 70.85% korea
130 컵쿤   7단★ 598승 156패 34,176 79.31% korea
130 깡패소년   7단★ 57승 51패 34,176 52.78% korea
132 6로다이   7단★ 195승 198패 34,175 49.62% korea
133 덜커덕수   7단★ 18,268승 6,742패 34,173 73.04% korea
133 우리블랙   7단★ 423승 259패 34,173 62.02% korea
135 빠다코코넛   7단★ 130승 96패 34,168 57.52% korea
136 helpgod   7단★ 150승 66패 34,167 69.44% korea
137 핵사이다   7단★ 80승 70패 34,166 53.33% korea
138 이별이80   7단★ 344승 216패 34,165 61.43% korea
139 한마리러쉬   7단★ 527승 463패 34,163 53.23% korea
140 돌파1   7단★ 216승 80패 34,162 72.97% korea
140 이쓸이   7단★ 234승 100패 34,162 70.06% korea
142 영웅의꿈   7단★ 193승 24패 34,161 88.94% korea
143 psh3000   7단★ 759승 605패 34,160 55.65% korea
143 신들린듯   7단★ 584승 616패 34,160 48.67% korea
145 바둑도깨비   7단★ 1,631승 1,163패 34,159 58.38% korea
146 촉석루1211   7단★ 459승 189패 34,158 70.83% korea
147 얼음군화   7단★ 52승 17패 34,153 75.36% korea
148 바둑돌01   7단★ 27승 8패 34,152 77.14% korea
148 초자연   7단★ 528승 322패 34,152 62.12% korea
150 정혜숙   7단★ 145승 4패 34,148 97.32% korea
150 식스센스   7단★ 226승 193패 34,148 53.94% korea
150 dlstod   7단★ 579승 97패 34,148 85.65% korea
153 2011820   7단★ 152승 96패 34,145 61.29% korea
153 벚꽃엔딩   7단★ 520승 660패 34,145 44.07% korea
155 양치안했니   7단★ 76승 55패 34,144 58.02% korea
156 darling   7단★ 152승 10패 34,141 93.83% korea
157 사이비구로   7단★ 275승 253패 34,140 52.08% korea
158 정신일도   7단★ 221승 29패 34,138 88.40% korea
158 가벼움..   7단★ 83승 51패 34,138 61.94% korea
160 전설을쓰다   7단★ 787승 762패 34,137 50.81% korea
161 추일서정*   7단★ 454승 244패 34,134 65.04% korea
162 good!   7단★ 606승 401패 34,133 60.18% korea
163 고릴라미소   7단★ 1,081승 1,125패 34,132 49.00% korea
164 오뚜기   7단★ 16승 16패 34,130 50.00% korea
165 하수마스터   7단★ 262승 124패 34,129 67.88% korea
166 개혁아가   7단★ 224승 112패 34,128 66.67% korea
167 배불러   7단★ 62승 30패 34,126 67.39% korea
168 쿠라키♥   7단★ 316승 276패 34,123 53.38% korea
168 장도장   7단★ 498승 355패 34,123 58.38% korea
170 베타고99   7단★ 178승 61패 34,120 74.48% korea
170 SINN   7단★ 12,997승 4,468패 34,120 74.42% korea
170 샤이보이   7단★ 90승 4패 34,120 95.74% korea
173 sky0603   7단★ 323승 254패 34,119 55.98% korea
174 엇질이   7단★ 250승 104패 34,117 70.62% korea
175 freestyle   7단★ 174승 171패 34,116 50.43% korea
175 설국★   7단★ 69승 30패 34,116 69.70% korea
177 인간구찌   7단★ 70승 52패 34,115 57.38% korea
177 슬픈살사   7단★ 594승 567패 34,115 51.16% korea
179 연이사랑   7단★ 390승 83패 34,114 82.45% korea
180 fightter   7단★ 606승 194패 34,113 75.75% korea
181 비비Q   7단★ 1,593승 1,259패 34,111 55.86% korea
182 angel♥   7단★ 12승 12패 34,109 50.00% korea
183 괴물☆   7단★ 438승 341패 34,108 56.23% korea
184 푸른별바다   7단★ 2,300승 1,690패 34,107 57.64% korea
185 네점깔아   7단★ 302승 190패 34,106 61.38% korea
185 아메리카노   7단★ 1,422승 1,535패 34,106 48.09% korea
187 상상속의너   7단★ 286승 244패 34,104 53.96% korea
188 gardenia   7단★ 188승 180패 34,103 51.09% korea
189 우리멘솔   7단★ 385승 264패 34,102 59.32% korea
190 비비킹   7단★ 463승 315패 34,101 59.51% korea
191 촌식이   7단★ 1,683승 1,409패 34,100 54.43% korea
191 BearDream   7단★ 632승 575패 34,100 52.36% korea
193 brofri   7단★ 159승 28패 34,098 85.03% korea
194 수리부엉이   7단★ 424승 445패 34,095 48.79% korea
195 한번쯤은   7단★ 145승 43패 34,092 77.13% korea
195 선진사랑   7단★ 1,951승 1,656패 34,092 54.09% korea
197 자립입인   7단★ 441승 406패 34,091 52.07% korea
198 도계신선   7단★ 177승 37패 34,090 82.71% korea
198 기부천사   7단★ 427승 344패 34,090 55.38% korea
200 암살자   7단★ 61승 59패 34,089 50.83% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  ppsh41 82승71패
2  chenmodxc 83승83패
3  뻑수를.. 73승61패
4  joybao120 69승80패
5  powerful7 121승57패
6  달빛텍사스 62승47패
7  팬텀☆ 53승48패
8  속사포★ 36승29패
9  117117 36승24패
10  js0007 55승51패